Пушката – третото око на Емилиян Станев - “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 423-428.


Радев, Радослав (2008) Пушката – третото око на Емилиян Станев - “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 423-428.


 Статията осмисля връзката на ловджийските приключения на Емилиян Станев с разказите за животни. Развита е концепцията, че най-силен и въздействащ става разкази за животни тогава, когато пушката мълчи.
  Статия
 лов, пушка, разказ
 Издадено
  20124
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/