Емилиян Станев и изобразителното изкуство – “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 375-382.. Поместена и в Алманах “Света гора. Буква З, №8, 2007, 260-265.


Радев, Радослав (2008) Емилиян Станев и изобразителното изкуство – “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 375-382.. Поместена и в Алманах “Света гора. Буква З, №8, 2007, 260-265.


 Статията разглежда вижданията на Емилиян Станев за изобразителното изкуство, свързани с неговото детство, с отношението към иконописта и са проследени изобразителните принципи, чрез които се изграждат неговите творби.
  Статия
 изобразително изкуство, живопис, иконопис, светлина
 Издадено
  20123
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/