Радев, Радослав, Попова, Койка, Цветков, Станимир. Всичко за матурата по български език и литература..40+1. С., 2008. Изд. Ciela. 164 с. Авторски е раздела: “Коментирането и създаването на текст на държавния зрелостен изпит по български език и литература. 27-57.


Радев, Радослав (2008) Радев, Радослав, Попова, Койка, Цветков, Станимир. Всичко за матурата по български език и литература..40+1. С., 2008. Изд. Ciela. 164 с. Авторски е раздела: “Коментирането и създаването на текст на държавния зрелостен изпит по български език и литература. 27-57.


 Книгата е учебно помагало за ученици-зрелостници и е направена по формата за държавния зрелостен изпит по български език и литература, включващ резюме, тестове, коментар
  Учебник / Учебно помагало
 коментар, тест, резюме
 Издадено
  20122
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/