Лебедова, Румяна, Радослав Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словотото и пластиката. Велико Търново, 2008. Изд. Фабер, 220 с.


Радев, Радослав (2008) Лебедова, Румяна, Радослав Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словотото и пластиката. Велико Търново, 2008. Изд. Фабер, 220 с.


 В книгата са осмислени връзката между литература и изобразително изкуство на ниво илюстрация, карикатура, вижданията на писателите Иван Вазов, Емилиян Станев, Йордан Йовков за изобразителното изкуство, проблемите на смеха и еротиката осмислени чрез Хитър Петър и плашилото.
  Монография
  илюстрация, карикатура, еротика, смях, изобразително изкуство, литература
 Издадено
  20121
 Радослав Радев

1. „Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката”. В съавт. с Лебедова, Румяна. В. Търново. 2008. Цитирана от Владева, Марина. Маргиналът: присъстващата фигура на отсъстващия. Наблюдения върху фигурата на художника в българската литература на ХХ век (Битиета)”.Бургас. 2017. Изд. ”Проф. Асен Златаров”. с.51.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/