Радослав. Радев. Смехът и петелът на Сава Василев. Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. Изд. Народна библиотека "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново. 2017.с.78-83.


Радев, Радослав (2017) Радослав. Радев. Смехът и петелът на Сава Василев. Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. Изд. Народна библиотека "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново. 2017.с.78-83.


 Статията разглежда символа на петела като част от родовия живот на българина и във връзка с положението на българския мъж в тоталитарното време. Женският смях е осмислен като особено овладяване на пространството, което се еротизира, за да се случва живота чрез радостта и желанията.
  Статия
 петел, смях, род, пространство, природа
 Издадено
  20120
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/