Образователни нагласи на ромите в България (с Енчо Герганов)


Кючуков, Христо (1999) Образователни нагласи на ромите в България (с Енчо Герганов) София: Тилиа


 В монографията са представени резултати от широко изследване с ученици, учители и родителите за нагалсите на ромите към образованието
  Монография
 образователни нагласи, роми
 
  2012
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/