Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. - Плиска-Преслав, т. 13,


Хрисимов, Николай (2018) Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика. - Плиска-Преслав, т. 13,


 
  Статия
 ІХ век, покръствана на България, Енравота
 Под печат
  20119
 Николай Хрисимов

1. Георгиев, Св. Боилският бунт след покръстването на средновековна България. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. т. ХІ, В. Търново, 2017, с. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/