Съвременни идеи и подходи за обучение по български език на деца билингви в дуезична среда


Кючуков, Христо (1999) Съвременни идеи и подходи за обучение по български език на деца билингви в дуезична среда Варна


 Монографията представя изследвания с деца билингви в детската градин аи началното училище
  Монография
 деца, билингви, подходи за обучение, български език, двуезична среда
 
  2011
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/