Българското черноморие през ХІV век - контактна зона на православие и католицизъм.


Младенов, Момчил (2017) Българското черноморие през ХІV век - контактна зона на православие и католицизъм. Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 23 – 24 октомври 2015 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. V, с. 208-219 ISSN 1314-4065


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  20102
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/