Щрих към историята на монашеския център в Парория.


Младенов, Момчил (2017) Щрих към историята на монашеския център в Парория. сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 31 октомври 2016 г. Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI, с. 94-99 ISBN978-619-208-125-6


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  20101
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/