Ограмотяване в условия на билингвизъм (със Стойка Здравкова)


Кючуков, Христо (1999) Ограмотяване в условия на билингвизъм (със Стойка Здравкова) Варна


 Книгата съдържа методически идеи за ограмотяване на деца билингви
  Книга
 ограмотяване, билингвизъм
 
  2010
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/