ПОЕТИКАТА В АЛТЕРНАТИВНИТЕ БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ РОК ТЕКСТОВЕ ОТ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ


Седефчева, Валентина (2017) ПОЕТИКАТА В АЛТЕРНАТИВНИТЕ БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ РОК ТЕКСТОВЕ ОТ 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ Музика у култури Срба и Бугара // Музиката в културата на сърби и българи. Изд. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет: Ниш.


 Предложената тема изяснява понятието алтернативна рок музика/текстове, тръгвайки от нейните корени в САЩ и Англия. Разглежда идеологията, която изповядват рок музикантите и творците. Очертава различията между алтернативната музика и широкото поле на поп музиката, създавана през посочения период, за да представи в по-голяма яснота нейните идейно-тематични и образно-художествени характеристики. И акцентира върху поетиката на алтернативните рок текстовете, които носят силния политически и социален отпечатък на времето, в което са създадени.
  Статия
 българска и сръбска алтернативна рок музика, поетика, 80-те и 90-те години
 Под печат
  20096
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/