Търговците в Учредителното народно събрание 1879 г. Опит за социално-политически портрет.


Палангурски, Милко (2017) Търговците в Учредителното народно събрание 1879 г. Опит за социално-политически портрет. Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, Том 2, Разнообразието в българското стопаско историческо развитие, Варна, 2017, с. 92-102, Print ISSN - 2534 - 9244; Оnline 2603-3526


 Участието на търговците в създаването на конституционния режим в България.
  Статия
 търговци, политика, конституционно устройство.
 Издадено
  20094
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/