Аnthropological challenges to the development of economic theory.


Златева, Добринка (2018) Аnthropological challenges to the development of economic theory. Сб. Международна научно-практическа конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, Арбанаси, Велико Търново,28-29.09.2017г. Отг. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г., т. 1, с. 58 – 60. Print ISSN 2603-4093; COBISS.BG-ID 1288419812


 The report justifies the interdependence between economic reality, man and economic theory. It proves that man is the centre of economic science and that economic studies are anthropological by nature. It shows that economic science will live only as a science of man, and that the ignoring of man kills economic science, deforms economic practice and questions man’s future.
  Доклад
 man in economics, life-economics, economic theory, anthropo-economics
 Издадено
  20091
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/