What is the Romani Language? (с П. Бакер) науч. ред


Кючуков, Христо (2000) What is the Romani Language? (с П. Бакер) науч. ред Herefordshire Press


 Книгата представя широка информация за ромския език и употребата му сред ромските общности по света
  Книга
 Romani language
 
  2009
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/