HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA DE LOS MUDÉJARES. LA ASIMILACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA MINORÍA ISLÁMICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ETAPA MEDIEVAL


Митева, Юлия (2017) HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA DE LOS MUDÉJARES. LA ASIMILACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA MINORÍA ISLÁMICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ETAPA MEDIEVAL


 
  Дисертация
 Historia de la lengua española, Historia social de la lengua, Contacto de lenguas, Mudéjares


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  20087
 Юлия Митева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/