Северните “варвари” и Черноморието.- Българите в Северното Причерноморие, т. ІІ. В. Търново, 1993, 21-29 (в съавторство с В. Тъпкова-Заимова).


Павлов, Пламен (1993) Северните “варвари” и Черноморието.- Българите в Северното Причерноморие, т. ІІ. В. Търново, 1993, 21-29 (в съавторство с В. Тъпкова-Заимова). В. Търново


 
  Статия
 България, Византия, номади, печенези, узи, кумани, татари
 Издадено
  20083
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/