Няголова М. Д. (2017) Применение географического подхода в изучении истории болгарской психологии. Наука и савремени универзитет. Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Библиотека научни скупови I том. Уредник доц. др Гордана Ҕигић. Издавачки центар. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. Ниш. 2017. 377 – 392.


Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Д. (2017) Применение географического подхода в изучении истории болгарской психологии. Наука и савремени универзитет. Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Библиотека научни скупови I том. Уредник доц. др Гордана Ҕигић. Издавачки центар. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. Ниш. 2017. 377 – 392. гр. Ниш, Сърбия


 
  Статия
 история на българската психология, географски подход, биографичен подход
 Издадено
  20082
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/