Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България


Кючуков, Христо (2001) Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България София: Иктус


 В монографията е представено изследване на уменията на ромски и турски деца да говорят майчиния и българския език
  Монография
 детски ромски билингвизъм, детски турски билингвизъм, развитие
 
  2008
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/