Опасности от земетресения и цунами по Черноморското крайбрежие между нос Калиакра и нос Галата и превенция спрямо тях.


Петров, Галин (2017) Опасности от земетресения и цунами по Черноморското крайбрежие между нос Калиакра и нос Галата и превенция спрямо тях. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 26-27 октомври 2017 г. В. Търново, НВУ „Васил Левски”, 2017, 526-542. ISSN 2367-7473 (електронно издание) COBISS.BG-ID - 1275877092


 In the report аrе present the dangers and analyzed the opportunities for event of the disasters earthquakes and tsunami in the coastal area of cape Kaliakra - cape Galata. More attention is paid to the tsunami disaster. The area is characterized by significant infrastructure and numerous of local and incoming population. A description of the coast is given and indicating possible the damage in the event of a tsunami. Recommendations for preventive protection are also outlined.
  Студия
 Black sea, tsunami, earthquakes, damages, prevention


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20067
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/