Принципът „non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2015) Принципът „non bis in idem” в административнонаказателното право на Република България. Защитена дисертация във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, 23.04.2015 г.


 
  Дисертация
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Непубликувано
  20065
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/