Предговор от редактора. - В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2013, 13-14.


Александров, Олег (2013) Предговор от редактора. - В: Всекидневието на Балканите и в Мала Азия през вековете. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2013, 13-14. ISBN 978-954-400-895-6


 
  Статия
 
 Издадено
  20064
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/