Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. – Археологически открития и разкопки, 2016, 493-497.


Александров, Олег (2016) Редовни археологически разкопки на античен керамичен център край Павликени, сезон 2015 г. – Археологически открития и разкопки, 2016, 493-497. ISSN 1313-0889


 
  Статия
 
 Издадено
  20062
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/