Античен производствен център Павликени. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 444-448.


Александров, Олег (2015) Античен производствен център Павликени. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 444-448. ISSN 1313-0889


 
  Статия
 
 Издадено
  20061
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/