Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, 2014, 611-614


Александров, Олег (2014) Издирвания на археологически обекти в басейна на Суха река. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София, 2014, 611-614 ISSN 1313-0889


 
  Статия
 
 Издадено
  20060
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/