Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 235-237.


Александров, Олег (2013) Антични структури на о-в св. Иван край Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 235-237. ISSN 1313-0889


 
  Статия
 
 Издадено
  20059
 Олег Александров

1. Досева, Ива. Оригинал и рефлексии: средновековни, ренесансови и барокови художествени произведения, използвани като документи при реконструкции на археологически обекти в България. - Проблеми на изкуството, кн. 2, 2016, 9-18. ISSN 0032-9371

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/