Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 483-485.


Александров, Олег (2012) Средновековен манастир "Св. Йоан Предтеча" - оградната стена на манастирското стопанство в природен и археологически резерват Острови "Св. Иван" и "Св. Петър" при Созопол. - В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 483-485. ISSN 1313-0889


 
  Статия
 
 Издадено
  20058
 Олег Александров

1. Христов, Иван. Антични каменни котви, каменни и оловни щокове от колекцията на Националния исторически музей. Края на ІІ хил.пр.Хр. - ІІІ в. сл. Хр. София, Издателство "UNICART", 2013. ISBN 978-954-2953-20-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/