Станчев, Св.,Белчева, В. За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс.


Станчев, Свилен (2014) Станчев, Св.,Белчева, В. За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12.


 
  Статия
 




 Издадено
  20057
 Свилен Станчев

1. Здравкова, Б. За интеркултурната компетентност на съвременния учител. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, 144-150.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/