"Висшето образование по философия и социални науки в България под пресата на псевдореформи"


Бузов, Вихрен (2017) "Висшето образование по философия и социални науки в България под пресата на псевдореформи" "20 години Философски факултет ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", съст. В. Бузов, А. Иванов, , с.9-18, ISBN 978-619-208-097-6


 . В последните няколко години бяхме подложени на небивала преса от скалъпени превдореформи, при каквато дълбоко се съмнявам, че нашите западни колеги биха оцелели. Наричам ги „псевдореформи“, защото бяха представяни за реформи, а в действителност - стъпки към нашето постепенно ликвидиране. Неолибералните политики не са насочени към подкрепа на образованието или на социалната система, а единствено към оттегляне на държавата и ограничаване на нейните разходи в името на митологията за свободната икономическа инициатива. Тези варварски ходове бяха тиражирани като обновление на учебни програми, финансиране на висшето образование според качеството или като определяне на приоритетни направления за държавна подкрепа. Зад всички тези хубави одеяния стояха големи лъжи, лобистки интереси и намерения за погром над утвърдени структури.
  Статия
 псевдореформи, философия, висше образование


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  20048
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/