Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия


Стефанов, Цанко (2017) Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия Списание на БАН, 3/2017, стр. 5 - 15


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20046
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/