Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале".


Александров, Олег (2017) Археологически проучвания на хореум в късноантичния кастел "Ковачевско кале". В: Късноримският кастел "Ковачевско кале" и българските земи през ІV - VІ век, т. 1. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 11-78. ISBN 978-619-00-0629-9; COBISS.BG-ID - 1281059044


 
  Студия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  20043
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/