Кратко описание на ромския език в България


Кючуков, Христо (2003) Кратко описание на ромския език в България София: Делфи


 В учебника са описани ромските диалекти в България в съпоставителен план
  Учебник / Учебно помагало
 ромски език, описание на ромския език
 
  2004
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/