Образователен статус на ромската жена


Кючуков, Христо (2004) Образователен статус на ромската жена София: Център за изследване и политики за жените


 В монографията са представени резултати от анкетно проучване за образователния статус на 630 ромски жени
  Монография
 образователен статус, ромска жена
 
  2003
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/