Алексиева, Милена, Людмил Петров, Данаил Киров. Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3". 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 / Людмил Петров, Данаил Киров - 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317


Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена, Людмил Петров, Данаил Киров. Развитие и управление на спорта "баскетбол 3 х 3". 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 / Людмил Петров, Данаил Киров - 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317 2017. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 19-23 ISSN:2534-9317


 Баскетбол 3 на 3, официално наричан „3х3 Баскетбол“ от Международната федерация по баскетбол (FIBA), е разновидност на играта баскетбол, създадена през 1891 г. Тя се играе на половин игрище и на един кош. Неофициално, този вид игра е една от най-често-срещаните форми на баскетбол, известна още като стрийтбол, но в началото на 21-ви век ФИБА решава да го превърне в официален спорт. За спортен директор на развитието му е избран бившият български национал и спортен директор във ФИБА Европа Коста Илиев [3]. Спортът е изпробван за пръв път през ноември 2007 г. с турнир за младежи по време на Азиатските игри в зала, провели се в Макао. Първият официален турнир се провежда по време на Юношеските азиатски игри за момичета и момчета в Сингапур. Първият световен турнир в спорта 3х3 баскетбол се състоя през септември 2011 г в Римини, Италия, и също е за младежи. Злато печели Нова Зеландия при момчетата (от 35 отбора) и Испания при момичетата (от 16 отбора). Сребро при момчетата взима България с отбор съставен от Павлин Иванов, Димитър Димитров, Тенчо Тенчев (който печели злато в стрелба от тройка) и Алекс Симеонов [1, 3]. Този спорт е включен в олимпийската програма за следващите Олимпийски игри през 2020 г.
  Доклад
 3х3 баскетбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  20029
 Милена Алексиева

1. Бонев, М., Л. Петров, М. Петкова. (2019). ОСОБЕНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА НА 12–14-ГОДИШНИ БАСКЕТБОЛИСТИ, КОИТО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ИГРАТА „БАСКЕТБОЛ 3 НА 3“. Педагогически алманах, 2019, бр. 1 с. 64

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/