Програма за социална интеграция на мъже и жени с хомосексуална ориентация.


Димитрова, Яна (2017) Програма за социална интеграция на мъже и жени с хомосексуална ориентация. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 17-18.11.2017г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2017, ISSN: 2534-9317.


 Изграждането на съвременен модел за социалнопедагогическа подкрепа на мъже и жени с хомосексуална ориентация е обществено значимо, мотивационно издържано и практическо насочено усилие за осигуряване на достойно, морално и правово отношение към по-различната част от населението. Необходимостта от подобен модел е продиктувана от нуждата да се повиши качеството на живот на мъжете и жените с хомосексуална ориентация.
  Доклад
 хомосексуална ориентация, интеграция, социалнопедагогическа подкрепа
 Издадено
  20025
 Яна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/