"За някои емоции на Ланселот във френския роман от ХIII век "Ланселот в проза"


Милчева, Амелия (2016) "За някои емоции на Ланселот във френския роман от ХIII век "Ланселот в проза" Паисиеви четения 2016, Пловдив, 10-11 ноември 2016 г., Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, том 54, кн. 1, сб. Б, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2016, с. 193-205. ISSN 0861-0029


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20022
 Амелия Милчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/