Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на учен


Кючуков, Христо (2004) Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на ученици роми Здравното образование и подготовка за семеен живот на учен София: Делфи


 В монографията са представени изследвания сред ромски деца по проблемите на здравното и сексуалното възпитание
  Монография
 здравно образование, семеен живот, ученици роми
 
  2002
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/