Литературните посланици на балканската география.


Дерменджиев, Атанас (2017) Литературните посланици на балканската география. В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, ISSN: 1314-4065 (print), 2535-1346 (online).


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  20019
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/