Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм


Кючуков, Христо (2004) Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм София: Просвета


 В книгата са представени методически идеи за обучение на деца билингви
  Учебник / Учебно помагало
 билингвизъм, методика на обучението по български език, начални класове
 
  2001
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/