Езиковата интелигентност на читателя като предизвикателство в обучението на редактори и коректори


Бонджолова, Валентина (2017) Езиковата интелигентност на читателя като предизвикателство в обучението на редактори и коректори Медиалингвистика. Выпуск 6. Язык в координатах массмедиа. Материалы II Международной научно-практической конференции 2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Институт „Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций”, 2017, 217-218. ISSN 2312-0274 (print), ISSN 2312-926X (online).


 Критическите бележки на читателите в информационни сайтове са проява на взискателност и контрол върху журналистическите материали, но и белег за езикова интелигентност. Необходимо е да се използват при обучението на редактори и коректори.
  Доклад
 обучение, езикова интелигентност, редактиране, електронни медии
 Издадено
  20007
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/