Интеркултурно образование на ромските деца (с Валентина Колева)


Кючуков, Христо (2004) Интеркултурно образование на ромските деца (с Валентина Колева) София: Иктус


 Методически идеи за интеркултурното образование в началните класове
  Книга
 интрекултурно образование, ромски деца
 
  2000
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/