За изучаването на музикалната хармония - теоретични, методологични и методически аспекти.


Булева-Петрова, Марияна (2017) За изучаването на музикалната хармония - теоретични, методологични и методически аспекти. Пловдив: Астарта, 411 с. ISBN 978-954-350-250-9


 Монографията разглежда различни аспекти на науката и дисциплината музикална хармония - фундаментални теоретични проблеми, педагогическа практика в различни степени на музикалното образование, проблеми на методиката на преподаване на хармония
  Монография
 хармония, методика, функционалност, тоналност, модалност, съвременна хармония


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19993
 Марияна Булева-Петрова

1. Врангова, Снежина. Музикалният анализ в България в светлината на ХХI век. Идеи и актуални академични очертания на научната област в музикалнотеоретичните изследвания на Томи Кърклисийски - Българско музикознание, 2018, 2, с. 80-89. Print ISSN 0204-823X

2. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Звукът като ритуал в творчеството на композитора Георги Арнаудов. - Българско музикознание, 2018, 2, с. 5-22. Print ISSN 0204-823X. Страници 7, 11

3. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Концептът „нова звукова сетивност” (творчески конкретизации). Индивидуален планов проект в проблемно-тематичен модул „Българското културно наследство в европейски и световен контекст. ИГ „Музикална култура и информация“, сектор „Музика“ ИИИ – БАН, 2018. Страници: 4, 17, 21, 38, 39, 78.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/