Бащите на Търновската конституция - духовниците между политиката и религията.


Палангурски, Милко (2017) Бащите на Търновската конституция - духовниците между политиката и религията. Балканите - език, култура, история, 2017, т. V, В. Търново, УИ "Св. Св.Кирил и Методий", с. 293-309, Print ISNN - 1314-4065.Оnline 2535-1346


 Участието на българските духовни лидери в изработването на конституцията.
  Студия
 конституция, секуларизация, биографични данни.
 Издадено
  19991
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/