Христоматия по ромска история и култура (с Елена Марушиякова и Веселин Попов)


Кючуков, Христо (2004) Христоматия по ромска история и култура (с Елена Марушиякова и Веселин Попов) София Иктус


 Представени са моменти от историята и културата на ромите
  
 ромска история, ромска култура
 
  1999
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/