Структурни и функционални измерения на глаголната преходност и допълнението в английския и българския


Станчев, Свилен (2015) Структурни и функционални измерения на глаголната преходност и допълнението в английския и българския Сп. "Проглас", бр.1


 
  Статия
 
 Издадено
  19985
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/