Valency changing phenomena in English and Bulgarian


Станчев, Свилен (2016) Valency changing phenomena in English and Bulgarian Сб. "Филологията - класическа и нова". Юбилейна научна конференция на Факултета по класически и нови филологии", СУ "Св. Климент Охридски".


 
  Статия
 
 Издадено
  19984
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/