Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век


Станчев, Свилен (2017) Лингводидактически ретроспективи, или за два български учебника по немски език от 30-те години на XX век Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.3


 
  Статия
 
 Издадено
  19983
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/