Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език


Станчев, Свилен (2016) Wie das Land, so das Sprichwort, или за един нов тематичен речник в помощ на обучението по немски като чужд език Сп."Чуждоезиково обучение", кн.6


 
  Рецензия
 
 Издадено
  19982
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/