Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в.


Станчев, Свилен (2016) Изграждане на представата за Германската демократична република в българските учебници по немски език от 60-те и 70-те години на ХХ в. Сп. "Чуждоезиково обучение", кн.1


 
  Статия
 
 Издадено
  19980
 Свилен Станчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/