Кратка граматика на калдерашкия ромски диалект в България. (със Златко Младенов)


Кючуков, Христо (2004) Кратка граматика на калдерашкия ромски диалект в България. (със Златко Младенов) София: Делфи


 В учебника е представена граматическата система на калдерашкия ромски диалект
  Учебник / Учебно помагало
 калдерашки ромски диалект
 
  1998
 Христо Кючуков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/